- Với các công trình kinh phí từ ngân sách Nhà nước: Đo vẽ thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành đồng thời chúng tôi áp dụng theo đơn giá khảo sát xây dựng do Nhà nước quy định cho từng khu vực.

- Với các công trình của chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân thì đơn giá thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng 2 bên.

Bảng giá đo đạc địa hình:

Dịch vụ Đơn giá
- Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/200 dùng để thiết kế thi công san lấp mặt bằng Phụ thuộc vị trí + cấp địa hình
- Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/500 dùng để thiết kế kỹ thuật, thi công công trình Phụ thuộc vị trí + cấp địa hình
- Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/1000 dùng để thiết kế công trình Phụ thuộc vị trí + cấp địa hình
- Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/2000 dùng để thiết kế tổng thể công trình Phụ thuộc vị trí + cấp địa hình
- Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/5000 dùng để thiết kế tổng thể các khu quy hoạch Phụ thuộc vị trí + cấp địa hình
- Khảo sát đường giao thông, kênh mương thủy lợi Phụ thuộc vị trí + cấp địa hình

- Đo lưới khống chế bằng công nghệ GPS

Tùy thuộc vào số lượng điểm, cấp lưới + cấp địa hình

 

Bảng giá định vị, quan trắc biến dạng các công trình:

Dịch vụ Đơn giá
- Quan trắc biến dạng công trình Tùy theo quy mô, vị trí và số lượng chu kỳ quan trắc của từng công trình
- Định vị Tuỳ theo số lượng điểm và quy cách làm các mốc định vị

Bảng giá khảo sát địa chất công trình:

Dịch vụ Đơn giá
- Khảo sát địa chất công trình

Tùy thuộc vào số lượng, độ sâu hố khoan và điều kiện địa hình từng công trình cụ thể

- Thí nghiệm trong phòng Tùy thuộc vào từng công trình cụ thể

 

- Công ty chúng tôi nhận ký hợp đồng Chuyên gia khảo sát địa hình + địa chất cho các công ty Tư vấn xây dựng trong và ngoài tỉnh.